به همین دلیل تمرکز روی استراتژی شبکه های اجتماعی که شامل تاکتیک های ارگانیک و پرداختی هستند ، بسیار مهم می باشد. به این ترتیب شما از هر دو تکنیک بهترین استفاده را می کنید. شما به طور فعال با مخاطبان خود درگیر هستید و در فید اینستاگرام خود محتوای خود را پست می کنید ، اما تعداد مخاطبان بیشتری وجود دارند که از پیج شما بی خبر هستند که با تبلیغات اینستاگرام و خرید فالوور می توانید خدمات خود را به این دسته بزرگ از کاربران اینستاگرام ارائه کنید.